Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

podpuszczka
6641 c378 500
YAAAY ;(

March 19 2017

podpuszczka
Wszystko, co na zawsze trochę mnie przeraża..
— Julia Marcell - Andrew
Reposted frommonstrum monstrum viaM-M M-M
podpuszczka
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle

March 10 2017

3337 1e90
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamala-szelma mala-szelma
Suddenly I wonder, ‘Where is the girl that I was last year? Two years go? What would she think of me now?’
— Sylvia Plath  (via h-o-r-n-g-r-y)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
podpuszczka
podpuszczka
Reposted frompanimruk panimruk viarawwwr rawwwr
9017 18ad 500

gelmedin:

aynı böyle

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

March 09 2017

podpuszczka
2743 f9f4 500
Haruki Murakami, Norwegian Wood

March 06 2017

podpuszczka
7559 33ec 500
Reposted fromrol rol viaescapism escapism
podpuszczka
8398 59f7 500
M. Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamarlylee marlylee

July 01 2015

podpuszczka
Reposted frompsychob psychob
podpuszczka
1719 55e6 500
Reposted fromrol rol vialolitteinparis lolitteinparis

June 29 2015

3912 0e8b

lzbth:

this is my favourite i cannot pu t it into words poor ian

Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viadudku dudku
podpuszczka
3280 838a
Reposted fromveridiana veridiana viaweruskowa weruskowa
podpuszczka
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viapeasorela peasorela

June 28 2015

podpuszczka
1661 8ff8 500
Reposted fromfoina foina viaune-raconteuse une-raconteuse
podpuszczka
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka vianiezwykla niezwykla
podpuszczka
https://40.media.tumblr.com/206a86b599f6289155da126ba1fc316b/tumblr_nqiq12xRoH1trd142o2_r1_1280.jpg
The Diphylleia Grayi, also known as the Skeleton Flower, is a very unusual plant. Anytime it’s flower petals get wet, they turn from their usual milky white to completely transparent.

June 24 2015

podpuszczka
5414 2528
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl